Jak podnikatelsky uspět v Asii?

V dnešním globálním obchodním světě musí být podnikatelé, kteří chtějí prorazit do daleké ciziny, schopní v mnoha oblastech. Základní schopností je zvládnout […]

Politika a vláda

V roce 1968 kdy přišla sametová revoluce, když studenti zvonily klíči na náměstí, ale proč vůbec se tato událost stala? […]

Senioři za volantem

Lidé s přibývajícími léty hůře vidí, slyší, mají horší prostorovou orientaci a ani mozek už není tak bystrý jako kdysi. Tento […]